Oplevering

  • Als klant dient u aanwezig te zijn bij oplevering van uw keuken. Samen met de monteur vult u het opleverformulier in. 
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door Verhoeks keukens veroorzaakte schade aan uw eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Verhoeks keukens. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren. 
  • Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan uw eigendommen te constateren en/of te melden, dan dient u klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk te melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door Verhoeks keukens is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door Verhoeks keukens is veroorzaakt. 
  • Bij schade stelt u Verhoeks keukens in de gelegenheid om de schade te inspecteren en te taxeren. Ook verleent u medewerking aan reparatie door of namens Verhoeks keukens.
  • Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan - uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking - gemeld, bij voorkeur schriftelijk. 
  • Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat u uw rechten op dit gebied verliest.

Wij hebben in maart jl. een Keller keuken laten plaatsen door Verhoeks keukens. De keuken is prachtig geworden. Mede dankzij het advies van Tony! Er wordt goed geluisterd naar je wens en Tony komt met ideeën die "out of the box" zijn. Prachtig; wij zijn zeer tevreden!

S. Jacobs-Gulikers

De keuken ziet er prachtig uit. Onze speciale complimenten voor de monteur. Hij werkt erg precies en is een op en top vakman. Bedankt voor de ideeën die jullie hebben ingebracht, zodat het een keuken is geworden die bij ons past. Ook de wijze van verkopen sloot goed bij ons aan.

Dhr. en mevr. Peters

Schrijft u de volgende review?

Verhoeks keukens

Schrijft u de volgende review?

Verhoeks keukens

Schrijft u de volgende review?

Verhoeks keukens

Schrijft u de volgende review?

Verhoeks keukens

Voor onze nieuwe aanbouw en de realisatie van een nieuwe keuken hebben we advies van Tony gekregen. We werden vriendelijk ontvangen en Tony nam rustig de tijd om al onze wensen te bespreken. Hij heeft meegedacht met ons en na enkele verrassende schetsen kwamen we tot een definitief ontwerp. Tony heeft geadviseerd in materiaalkeuze en apparatuur. Mede dankzij het deskundige advies en goede betrouwbare service hebben we nu een prachtige keuken waar we dagelijks erg veel plezier van hebben.

Mendy en Dave

In maart 2019 is bij ons een nieuwe keuken geplaatst. Samen met Joost Boxem is er uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden binnen een kleine ruimte. Er was in dit proces volop tijd voor overleg en er werd deskundig advies gegeven. Onze eigen wensen bleven voorop staan. Het gevolg is een prachtige keuken met optimaal gebruik van de ruimte waar iedere dag van genoten wordt. Ik kan daarom Verhoeks Keukens zeer aanbevelen bij anderen!

Anne Koolhout